Оферта

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Україна, м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю ЮДАЙ КОМПАНІ , надалі іменоване «Виконавець», є власником і оператором веб-сайту https://udai.company,пропонує «Користувачам», підписати договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://udai.company далі - «Договір», на умовах, вказаних нижче.

Договір є договором приєднання і, згідно ст. 634 Цивільні кодекси України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільні кодекси України) вважається акцептом цього Договору між Користувачем і Виконавцем і засвідчує факт його укладення.

Цей документ є пропозицією ТОВ "ЮДАЙ КОМПАНІ" укласти Договір на надання послуг на викладених нижче умовах з будь-якою особою (далі - Користувач), якою прийняті умови справжньої Оферти. Виконавець не є фінансовою установою і не здійснює прийом платежів, а надає можливість поповнення сервісів шляхом інформаційно-технічної взаємодії (інтеграції) за допомогою відповідного програмного забезпечення, різними методами.

  1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, приведені нижче, використовуються в наступному значенні:

1.1.1. Сайт – інтернет-сайт розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://udai.company, на якому розташовані відповідні Сервіси і методи плати за користування сервісами.

1.1.2. Акцепт Оферти - повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом виконання дій, вказаних в розділі 3 Оферти. Акцептом Оферти укладається Договір.

1.1.3. Сервіс - онлайн-сервіс (Онлайн - ігри, соціальні мережі), який розміщений в мережі Інтернет за адресою на сайті https://udai.company з можливістю поповнення віртуального рахунку.

1.1.4 Віртуальний рахунок - рахунок, використовуваний в Сервісі, на якому розміщена певна ігрова валюта, яка використовується для користування додатковими опціями Сервісу (плата за гру, послуги Сервісу).

1.1.5. Послуги - розважальні та / або навчальні комп'ютерні програми (їх компоненти), а також об'єкти права інтелектуальної власності, у вигляді цифрових онлайн кодів для доступу до платних можливостей онлайн сервісів, призначених для продажу через канали мережі інтернет, зазначених на Сайті.

Перелік послуг, що робляться Виконавцем за даною угодою, включає наступні послуги:

1) забезпечення Користувача можливістю користування Сервісом онлайн для поповнення акаунта онлайн-гри запропонованими методами, у тому числі без реєстрації на сайті, так і з реєстрацією акаунта Користувача, що дає додаткові можливості (відстежувати дані особистого кабінету, відстежувати статистику поповнення, брати участь в програмах лояльності і бонусных пропозиціях та ін.);

2) роботу із зверненнями Користувача про можливі помилки у функціонуванні Сервісу, шляхом взаємодії з постачальниками сервісів;

3) консультування Користувача відносно можливостей Сервісу і роботі з ним.

1.1.6. Користувач - фізична або юридична особа, яка користується  Сервісом онлайн для поповнення акаунта онлайн-гри запропонованими методами, у тому числі без реєстрації, з наданням йомго коду ідентифікації (логіна). Користувач використовує послуги на умовах Договору.

1.1.7. Програмне забезпечення (ПО) – програмно-технічне забезпечення, за допомогою якого здійснюється інформаційно-технічна взаємодія між Виконавцем і постачальниками сервісів.

1.1.8. Виконавець (Оператор) - ТОВ "ЮДАЙ КОМПАНІ", яке надає інформаційно-технічні послуги, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-вузлах для здійснення оплати сервісів шляхом інтеграції через Сайт;

1.1.9. Виконавець / Користувач разом іменуються Сторони.

1.2. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. У такому разі тлумачення терміну робиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається в першу чергу - законодавством України, в другу чергу - на сайті https://udai.company, потім загальноприйнятим тлумаченням положення.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом договору є надання Виконавцем Користувачеві можливості 
доступу до онлайн сервісів (розважальні та / або навчальні комп'ютерні 
програми (їх компоненти), через канали мережі Інтернет, зазначені на сайті, шляхом надання Користувачеві на платній основі кодів доступу до 
таких онлайн сервісів. Поповнити онлайн-сервіси користувач може як безпосередньо на сайті, так і іншими способами, зокрема через ПТКС (програмно-технічні комплекси самообслуговування).

2.2. Ціна Договору визначається сплаченим Користувачем впродовж дії Договору переліком сервісів, обраних Користувачем, розміщених Виконавцем в мережі Інтернет за адресою: https://udai.company

 

  1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Користувач зобов'язаний до прийняття умов Договору ознайомитися з цими умовами Договору і тарифними планами при поповненні одним з методів, які розміщені Виконавцем на Сайті.

3.2. Користувач самостійно несе відповідальність за забезпечення конфіденційності реєстраційних даних (логінів, паролів) Користувача. Усі дії, виконані з використанням логінів, паролів Користувача, вважаються виконаними Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за дії, виконані з використанням логінів, паролів Користувача. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання логінів, паролів Користувача третіми особами.

3.3. Приймаючи умови цього Договору, шляхом проставлення мітки на полі «Я погоджуюся з умовами  договору-оферти», Користувач відмовляється від будь-яких претензій на адресу Виконавця, якщо інформація, вказана в поповненні акаунта, не відповідає його конкретним цілям і очікуванням.

3.4. Оператор Платформи залишає за собою право в односторонньому порядку припинити Користувачеві доступ до Веб-сайту Платформи (повністю або частково) у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого, якщо за Користувачем помічені ознаки шахрайства.

  1. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов'язаний:

4.1. Надавати Користувачеві Послуги у вигляді можливості поповнення акаунтів сервісів відповідно до Договору і тарифного плану, який встановлений відповідно до методу поповнення акаунта, шляхом взаємодії з сервісами (постачальниками послуг);

4.2. При наданні послуг з Договору забезпечити можливість доступу Користувача до функціональних можливостей Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логінів і паролів Користувача, при цьому Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості використання Користувачем функціональних можливостей Сервісу з причин, не залежних від Виконавця.

4.3. Тимчасово призупинити доступ до Користувача послуг з технічних або іншим причинам, що заважають надання послуг на час ліквідації таких причин.

  1. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право на належне отримання Послуги.

5.2. Користувач погоджується не використати Сайт для порушення законодавства України або норм міжнародного права і для порушення нормальної роботи сайту.

  1. ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВИКОНАВЦЯ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Користувач визнає і погоджується з тим, що Сервіс і усі необхідні програми, пов'язані з ним, містять конфіденційну інформацію і захищені законом. Ні сам Користувач, ні інші особи за сприяння Користувача не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення Сервісу; створювати програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; втручатися в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм, акаунтів і паролів Користувачів.

6.2. Усі використовувані і розміщені на веб-сайті результати інтелектуальної діяльності (елементи оформлення веб-сайту, символіка, логотипи, тексти, графічні зображення, ілюстрації, фото, і інші об'єкти), а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права» і нормами міжнародного права у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

7.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет і діє до моменту відгуку або зміни Оферти Виконавцем.

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Користувач погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Користувачем і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до Оферти.

8.2. Відгук Оферти не припиняє дію укладеного і діючого Договору між Користувачем і Виконавцем.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ОБМЕЖЕННЯ І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Користувач розуміє і погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної Користувачем на Сайті. Користувач повністю відповідає за увесь зміст інформації, яку він розміщує, відправляє, передає або яким-небудь чином робить доступній за допомогою Сервісу.

9.3. Користувач розуміє і погоджується, що Виконавець здійснює усе необхідне для забезпечення якісного надання послуг. При цьому, Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Користувачем за втрату, ушкодження або недоступність інформації, розміщеної Користувачем на Сайті

9.4. Виконавець зобов'язується не розголошувати і забезпечити безпечне зберігання карткових даних  цих утримувачів карт, а також їх реквізитів, що стали відомими Виконавцю в результаті виконання умов Договору.

  1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися Користувачем Виконавцеві на адресу електронної пошти, вказану на Сайті.

10.2. Можлива недійсна одного або більше за умови Договору не спричиняє за собою недійсної усього Договору або окремих його частин, які залишаються в силі.

10.3. Користувач дає згоду Виконавцеві на обробку і використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.4. Повернення засобів робиться відповідно до чинного законодавства України, правил застосування тарифів, встановлених Постачальників Сервісів. Порядок здійснення заявки на повернення і технічна процедура повернення засобів Користувачеві регламентуються Правилами і Особливостями повернення для кожного окремого конкретного Сервісу

10.5. Служба підтримки Сайту має право запросити у Користувача, що ініціює повернення, додаткові документи : персональні ідентифікуючі документи, заяви, довідки, свідчення і інші документи, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки/квитанції при вирішенні спірних фінансових питань.

10.6. Боротьба з шахрайством і його спробами. Виконавець/Партнер залишають за собою право розслідувати будь-кого незаконне і/або несанкціоноване використання цього Сайту, включаючи, але не обмежуючись, несанкціонованим використанням роботів і інших автоматичних пристроїв по відношенню до Сайту, і прийняти комплекс відповідних правових дій, відповідно до Законодавства України, для відвертання нанесення збитку або для вимоги відшкодування завданого збитку

Директор:  Діхтієвська Валентина Юрівна

Email : [email protected]

0800332060

01004, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 42-44, офіс 304